Hrvatski prijevod

O projektu prevođenja

Hvala na sudjelovanju i pomoći u lokalizaciji, odnosno prijevodu, WordPressa na hrvatski jezik.

Ako prijevod pojedine teme/dodatka dosegne 95%, pokrenuti će se generiranje prijevoda i obavještavanje svih lokaliziranih instalacija o novoj dostupnoj inačici prijevoda. Ovaj proces se događa svakih 6 sati (00:00 UTC, 06:00 UTC, 12:00 UTC i 18:00 UTC).

Sudjelovanje u ovom projektu je dobrovoljno i svaka pomoć je dobrodošla, bilo da je to dodavanje novih prijevoda ili prijavljivanje grešaka u već postojećem prijevodu. Naš cilj jest:

 • napraviti kompletnu lokalizaciju WordPressa. To znači prevođenje (po) datoteka koje sadrže sve nizove za prijevod, datoteke za direktan prijevod i osnovne teme.
 • držati ažurnu lokalizaciju s najnovijom inačicom WordPressa.
 • pružanje slobodnog preuzimanja lokalizacije u obliku kompletnog instalacijskog paketa WordPressa kao i zasebnih preuzimanja svih lokalizacijskih komponenti sa službene hr.wordpress.org web stranice, poštujući sve WordPress upute.
 • napraviti lokalizacije i drugih WordPress derivata kao što su BuddyPress, bbPress, te dodataka i držati ih ažuriranim.

 Aktivni projekti koji se prevode 


Prvi koraci

 1. Prijavite se u WordPress.org ili kreirajte račun
 2. Posjetite translate.wordpress.org
 3. Odaberite hrvatski jezik, ili ga pronađite koristeći polje za pretragu  
 4. Odaberite projekt koji želite prevoditi, ili u kojem želite ispraviti pogrešan prijevod. Projekti su filtrirani po vrsti (WordPress, Themes – teme, Plugins – dodaci, Apps – aplikacije, Meta – prijevod za hr.wordpress.org) 
 5. Kliknite na poveznicu “Details” one poruke koju želite prevesti / promjeniti 
 6. Unesite vaš prijevod i kliknite gumb “Suggest new translation“ 

Sudjelovanjem u prevođenju, kroz neko vrijeme, možete postati članom prevoditeljskog i validacijskog (translation and validation) tima za hrvatski prijevod.

Najbrži način kako dobiti pomoć u prevođenju WordPressa je da se pridružite #Polyglots kanalu na Slacku, servisu za čavrljanje (chat). Prijavite se na vaš WordPress.org profil, i zatim posjetite https://chat.wordpress.org/ i pratite upute za registraciju i prijavu.

Kada na #Polyglots kanalu spominjete hrvatski prijevod, upotrijebite oznake #hr ili croatian. Slack će prepoznati navedene oznake i automatski upozoriti hrvatske urednike prijevoda, te će vam se oni moći puno brže javiti, odgovoriti na upit, ili pomoći sa vašim problemom.

Za sva pitanja i probleme sa prijevodom možete se obratiti voditelju projekta prevođenja:

Jurica Zuanović

Na vrh


Općenita očekivanja

Kao prevoditelj želite da je jezik lokalizacije / prijevoda projekta usklađen. Uspostavljanje i praćenje pravila prijevoda može se činiti kao puno dodatnog posla ako tek počinjete. Ali zapravo pomaže prepoloviti posao prevoditeljskom timu, smanjujući potrebu za ispravcima i razjašnjenjima. Ovo su savjeti za pisanje dobrog prijevoda:

 • Nemojte uključivati nasumične / strane poveznice:
  • Jezične datoteke za WordPress projekte trebaju sadržavati samo poveznice na stranice koje se nalaze na wordpress.org domenama (ili drugim relevantnim domenama projekata kao npr. bbpress.org) ili na službenu dokumentaciju lokalizacijskog / prevoditeljskog tima. Ako trebate staviti poveznicu do prevedene inačice originalne poveznice, provjerite da se nalazi na jednoj od službenih domena.
 • Nemojte prevoditi doslovno, prevodite organski:
  • Kao prevoditelj, svjesni ste da je svaki jezik jedinstven. Imajući to na umu, nemojte forsirati sastavljanje vašeg prijevoda istim redoslijedom i strukturom kao u originalnoj engleskoj poruci / stringu. Prevedena poruka / string bi trebao zvučati prirodno na hrvatskom jeziku i prenositi istu poruku kao i engleski original.
 • Pokušajte održati isti nivo formalnosti (ili neformalnosti):
  • Lokalizacijski / prevoditeljski tim odlučuje kakav će se točno nivo formalnosti ili neformalnosti koristiti u svakoj poruci. WordPress poruke (pogotovo informativne poruke) za cilj imaju obraćati se ljubaznim neformalnim tonom u engleskom jeziku, dok se u hrvatskom prijevodu koristi formalni način obraćanja.
 • Nemojte koristiti žargon ili pojmove koji su bliski samo jednoj grupi korisnika:
  • Suzdržite se od upotrebe kolokvijalnih / uobičajenih pojmova koje razumije samo jedna grupa korisnika. Kad bi neiskusni blogeri instalirali WordPress na hrvatskom jeziku, je li bi znali što ti pojmovi znače? Riječi poput pingback, trackback, i feed su iznimke u ovom pravilu; to su terminologije koje su tipično teške za prevođenje, i mnogi prevoditelji ih ne prevode. U hrvatskom jeziku, ovi pojmovi su prevedeni kao povratni ping, povratna veza i kanal.
 • Učite iz drugih lokalizacija u hrvatskom jeziku:
  • Pokušajte pročitati i proučiti prijevode drugog popularnog softvera i servisa kako bi stekli osjećaj za prijevod, uobičajeno korištene pojmove i nivo formalnosti. WordPress ima svoj ton i energiju, zato imajte to na umu kada čitate druge lokalizacije, ali slobodno koristite slične UI pojmove kako bi se održala dosljednost sa drugim softverom na hrvatskom jeziku.
 • Budite dosljedni:
  • Dosljednost je jedna od najvažnijih karakteristika visoko kvalitetnog prijevoda. Kako bi se održala dosljednost u prijevodu kroz različite WordPress projekte, možete koristiti pojmovnik i ovaj style guide za hrvatski jezik.

Na vrh


Slova

Hrvatska abeceda ne sadrži slova q, Q, w, W, x, X, y, Y, ali se u pisanju stranih imena i stranih riječi upotrebljavaju i ta slova. Pri abecediranju q dolazi iza p, a w, x, y iza v. U pisanju stranih imena i stranih riječi upotrebljavaju se i slova iz drugih latiničnih pisama.

Ako naiđete na mogućnost prijevoda imena dodatka, teme i sl., ne prevodite ih nego kopirajte originalno englesko ime.

Više o pisanju imena pročitajte na:
http://pravopis.hr/pravilo/ostala-imena/100/
http://pravopis.hr/pravilo/posvojni-pridjevi-izvedeni-od-imena/101/

Na vrh


Datum i vrijeme

WordPress je pisan u PHP programskom jeziku, stoga i koristi već postojeće PHP funkcije za formatiranje datuma i vremena. Kod upotrebe rednih brojeva piše se točka nakon broja. Ovo vrijedi i za datume (npr. “Objavljeno 2080.”), kao i za brojeve dana i mjeseca u datumu (npr. “20. 3. 2080.”). Primjer:

Format datuma: j. n. Y. (datum se ispiše u obliku: 20. 3. 2080.)
Format datuma: j. M. Y. (datum se ispiše u obliku: 20. ožu. 2080.)
Format datuma: j. F Y. (datum se ispiše u obliku: 20. ožujka 2080.)

Koristite 24 satni prikaz vremena.

Format vremena: G:i:s (vrijeme se ispiše u obliku: 22:42:38)

Na vrh


Stil

Prilikom komunikacije s računalom, korisnik se obraća u prvom licu jednine. Računalo nije živo biće, pa kada računalo komunicira s korisnikom, obraća mu se u drugom licu množine – točnije, iz poštovanja, ali bez kapitaliziranja slova ‘v’. Primjeri:

'Obriši smeće' - naredba korisnika računalu
'Brisanje nije moguće' - rezultat naredbe - dakle, nikako 'Ne mogu obrisati'
'Želite li pokušati ponovo?' - izravna komunikacija prema korisniku

Na vrh


Kratice

Kratice bi se u hrvatskome jeziku dosljedno trebale sklanjati tako da se između kratice i nastavka piše spojnica, npr. URL, URL-a, URL-u itd.

Ako je kratica prvi dio višerječnoga naziva, s drugim se elementom ne povezuje spojnicom kao što se to u praksi često pojavljuje, npr. MIMO performanse, a ne MIMO-performanse.

Na vrh


Upitni oblici

“Da li…” zamijeniti sa “je li” ili inverzijom. Detalji na http://hr.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pravopisna_pitanja/Arhiv_9#Da_li.2Fje_li

Kondicional pomoćnog glagola biti: Uobičajena je greška “vi bi”. Ispravno je “vi biste”. Ispravni upitni oblik je “Biste li željeli…?” a ne “Da li biste željeli…?”
Dakako, ne treba svaki put sve prevoditi doslovno, što je vidljivo iz sljedećeg primjera gdje nismo inzistirali na kondicionalu:

Da li biste zaista željeli...? (loše rješenje)
Biste li zaista željeli...? (bolje rješenje)
Želite li zaista...? (ponajbolje rješenje)

Na vrh


Posvojne zamjenice

U engleskom jeziku vrlo često se koristi posvojna zamjenica “your”, koja bi se u hrvatskom prijevodu trebala izostaviti ili koristiti samo kada kontekst to zahtijeva.

Također, pri prevođenju trebala bi se koristiti posvojna zamjenica “svoj” umjest “vaš” kada subjekt u rečenici (gen. “čiji, (od) koga?, (od) čega?”) odgovora / podudara sa objektom (nom. “tko?, što?”). Primjer:

Izrežite svoju sliku (loše rješenje)
Izrežite sliku (bolje rješenje)

Na vrh


Apozicija

Gdje god je moguće, ostati vjeran pravilima i duhu hrvatskog jezika, kako je lijepo objašnjeno na http://stitch.blog.hr/2006/01/1620534707/apozicija.html. Primjeri:

Podaci o Akismet projektu (loše)
Podaci o projektu Akismet (bolje)

Na vrh


Pravilo o pisanju “s” ili “sa”

https://hr.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pravopisna_pitanja/Arhiv_6#s_ili_sa

Na vrh


Jednina i množina

Ako prevodite pomoću GlotPressa, prije ili kasnije ćete se susresti s obrascem kojeg čine tri polja za unos prijevoda. Od vas se očekuje da u prvo polje upišete izraz u jednini, koji je ujedno i poseban oblik množine, a u preostala dva polja množinu istog izraza. Primjer:

1. polje: mjesec [jednina (1 mjesec), ali i množina (51 mjesec, 121 mjesec)]
2. polje: mjeseca [prvi oblik množine (22 mjeseca, 224 mjeseca)]
3. polje: mjeseci [drugi oblik množine (16 mjeseci, 368 mjeseci)]

Na vrh


Zamjenski tekst / rezervirano mjesto (placeholder)

Zamjenski tekst / rezervirana mjesta poput %s, %1$s, %2$s, %3$s, %d zapravo su varijable koje po potrebi zamjenjuju neki tekst ili broj. Prilikom prevođenja varijable se ne smiju izostaviti iz hrvatskog prijevoda, jer ako se izostave prijevod neće biti ispravan.

%s varijablu zamjenjuje neki tekstualni niz / string. Primjer:

Engleski Hrvatski prijevod Rezultat
Author is %s Autor je %s Autor je Corto Maltese

%1$s, %2$s, %3$s su slične varijable kao %s varijabla. Ove varijable se koriste ako se redoslijed varijabli treba promijeniti zavisno od jezika na koji se poruka prevodi. Primjer:

Engleski Hrvatski prijevod Rezultat
Your server is running PHP version %1$s but WordPress %2$s requires at least %3$s. Poslužitelj koristi PHP inačicu %1$s ali WordPress %2%s traži najmanje PHP inačicu %3$s. Poslužitelj koristi PHP inačicu 5.2 ali WordPress 4.3.1 traži najmanje PHP inačicu 5.6.

%d varijabla ne može biti zamijenjena tekstualnim nizom / stringom, nego samo brojem. Primjer:

Engleski Hrvatski prijevod Rezultat
Number of items found: %d Broj pronađenih stavki: %d Broj pronađenih stavki: 80

Na vrh


Korisne poveznice

Prije ili poslije svi zapnemo kod prevođenja, bilo zbog potpuno novog izraza ili zbog mentalne blokade kod izraza kojeg smo već preveli bezbroj puta. Da biste pomogli sami sebi, možete se poslužiti sljedećim:

Pojmovnik – sadrži prevedene općenite pojmove korištene u WordPressu, uvijek se referirajte na pojmovnik kako bi prijevod bio što više standardiziran.

http://pravopis.hr/ – Hrvatski pravopis
http://hjp.novi-liber.hr/ – Hrvatski jezični portal i rječnička baza
http://hrvatskijezik.eu/ – sadržaji vezani za hrvatski jezik
Informatički rječnik – online informatički rječnik za pomoć prilikom prevođenja
Pravopisni savjeti za izradu studentskih radova FER-a
Priručnik hrvatskoga poslovnog jezika Coca-Cole (prirucnik.hr)
Megabajt – Hrvatski online informatički rječnik
EUdict – online rječnik

EHtip – koristan jezični dodatak za Firefox
Hascheck – odličan spelling checker Hascheck, razvijen na zagrebačkom FER-u

Na vrh

Dijelovi stranice Hrvatski prijevod su preuzeti sa stranice Ubunut-hr.org, pod licencom CC BY-SA 2.5, i sa stranice HrOpenWiki, pod licencom CC BY-SA 3.0.