WP2CSDNBlog

同步发布 WordPress 博客日志到CSDN博客,也可用在所有支持 Metaweblog API 的博客系统中,安装后需要先设置下。


xhhjin 20+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.5.29 Ažurirano prije 7 godina

WP2BaiduZone

同步发布 WordPress 博文到 百度空间.


Carey Chow 10+ aktivne instalacije Ispitano sa 3.5.2 Ažurirano prije 10 godina