Translation Tools

Translation tools for your WordPress install.


Pedro Mendonça 100+ aktivne instalacije Ispitano sa 6.3.3 Ažurirano prije 7 mjeseci

Custom Language Packs

Custom Language Packs allows disabling automatic language updates.


Separatista 10+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.0.38 Ažurirano prije 10 godina