Like Posts & Comments

Allows you to add links 'I like / I do not like' to each post…


Aurélien Chappard Manje od 10 aktivne instalacije Ispitano sa 3.5.2 Ažurirano prije 8 godina

WP Like Dislike

It allow the visitors to like or dislike the post of your website.


Jaed Mosharraf Manje od 10 aktivne instalacije Ispitano sa 4.6.20 Ažurirano prije 4 godine