Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 3.000+ aktivne instalacije Ispitano sa 6.3.1 Ažurirano prije 2 mjeseca

Cookie Wow PDPA Banner

สร้างคุ้กกี้ป๊อปอัพบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมให้ถูกต้องตาม PDPA Thailand มีระบบสแกนและติดตามอย่างอัตโนมัติ เริ่มต้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


Cookie Wow 1.000+ aktivne instalacije Ispitano sa 6.0.5 Ažurirano prije 1 godina

PDPA Consent for Thailand

PDPA Consent allows you to notify to the user to accept privacy terms. Comply with…


Apinan Woratrakun 700+ aktivne instalacije Ispitano sa 5.4.13 Ažurirano prije 3 godine