SEO File Renamer

A super simple plugin for uploaded file name sanitization.


Kinski & Bourke Manje od 10 aktivne instalacije Ispitano sa 5.8.9 Ažurirano prije 2 godine