WP Stickit

WP Stickit makes header, sidebar, or anything sticky.


Nazmul Sabuz 100+ aktivne instalacije Ispitano sa 5.8.9 Ažurirano prije 2 godine

Sticky Sidebar

Make a sticky sidebar and place it anywhere with shortcode.


Kjeld Hansen 40+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.4.32 Ažurirano prije 8 godina

Sticky Menu

Make a menu or element sticky.


Kjeld Hansen 20+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.4.32 Ažurirano prije 8 godina