Sticky Sidebar

Make a sticky sidebar and place it anywhere with shortcode.


Kjeld Hansen 90+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.4.27 Ažurirano prije 6 godina

Sticky Menu

Make a menu or element sticky.


Kjeld Hansen 30+ aktivne instalacije Ispitano sa 4.4.27 Ažurirano prije 6 godina