Prvi koraci

WordPress direktorij tema koriste milijuni WordPress korisnika u cijelom svijetu. Teme u direktoriju su dostupne za preuzimanje sa WordPress.org, i WordPress korisnici također ih mogu instalirati direktno sa njihovih administratorskih zaslona.

Dodavanjem vaše teme na WordPress.org, dobivate:

Cilj direktorija tema nije smjestiti sve teme na svijetu, nego smjestiti najbolje WordPress teme otvorenog koda. Teme smještene na WordPress.org drže se istih korisničkih sloboda kao i WordPress; ovo znači da su 100% GPL ili kompatibilne.

Upute i resursi

To ensure that WordPress users are guaranteed a good experience, every theme in the directory is reviewed by the themes team. Please review the guidelines before uploading your theme.

Teme sa web-stranica koje ne podržavaju GPL (ili kompatibilne) teme ili koje se ne drže uputa o pregledu teme, neće biti odobrene.

Vaša tema biti će pregledana koristeći Theme Unit Test data. Prije nego što dodate vašu temu, molimo testirajte ju sa ovim primjerkom izvoznih podataka.

Dodatni resursi za programere tema mogu se pronaći u Theme Developer Handbook.

Za pitanja o razvoju tema, molimo koristite Themes and Templates forum.

Dodajte vašu temu